Jan de Weert

Jan de Weert, directeur van Normakoestiek

"De software voor projectadministratie en financiële administratie, die we al lang in gebruik hebben, wordt nauwelijks meer ondersteund en moet dus vervangen worden. Het is meteen een kans om ook voor de rest van Normakoestiek de automatisering goed te regelen. Ik heb wel met softwareleveranciers gesproken maar ik kreeg daarbij geen goed gevoel. Het had wellicht te maken met het gebrek aan kennis van mijn kant, maar ook door de opstelling van de softwareleveranciers.

Dat oud-collega Hans van Lith als onafhankelijk freelancer aan het werk is, kwam mij dus goed uit. Hans ken ik dus al een hele tijd, hij heeft ervaring met de materie en hij is lastig…. maar dan op een positieve manier. Hij heeft in het verleden altijd goed op de winkel gepast en is betrouwbaar, dat geeft vertrouwen. Ik vind het heel belangrijk dat hij onafhankelijk is en niet gekoppeld aan een softwareleverancier. Hij heeft voor Normakoestiek het selectietraject op zich genomen.

Bij de introductie bij de medewerkers maakte hij meteen duidelijk dat iedereen zijn inspanningen moet gaan leveren wil de selectie en implementatie een succes worden. De gedetailleerde kennis van Hans van Lith komt goed naar voren bij het afnemen van de PVE-scan. Mijn medewerkers moesten meteen flink aan het werk; goed nadenken en discussiëren met collega’s over de stellingen die voorgelegd werden. (VLJ: de afname van de PVE-scan inclusief rapportage, heeft 2 dagen in beslag genomen en resulteerde in een eisen en wensenlijst met 460 items.)

De begeleiding door Hans is goed bevallen en komt vertrouwd over. Mijn medewerkers hebben het snel genoeg in de gaten als “externen” hun tijd aan het vullen zijn en dat krijg ik dan meteen te horen. Hans loopt geen dagen rond en werkt gestructureerd, waardoor het honorarium beperkt blijft. Hij brengt toegevoegde waarde op basis van advies en expertise.

Ik wil Hans aanraden bij anderen en zeker bedrijven met een beperktere automatiseringskennis in huis zoals Normakoestiek, je kunt blind op hem varen."

Normakoestiek

Normakoestiek is al meer dan 35 jaar actief op de nationale en internationale markt als projectorganisatie in de binnenafbouw. Zij houden zich voornamelijk bezig met het leveren en monteren van systeemplafonds, metalstud wanden, systeemwanden en verlichtingsarmaturen.

Geinteresseerd en meer informatie ontvangen?

Maak een afspraak